Get Adobe Flash player

Przedsiębiorstwo nasze działa na rynku lokalnym blisko 17 lat. Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników i wykonywaniu prac zgodnie z normami i przepisami prawa ustabilizowaliśmy swoją pozycję w czołówce firm instalacyjno-budowlanych.

Rzetelnością i terminowym wykonywaniem powierzonych zadań pozyskaliśmy szerokie grono klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i instytucji.

Skupiamy wyspecjalizowaną i uprawnioną kadrę inżynieryjno-techniczną z doświadczeniem wykonawczym i projektowym.

Posiadamy dużą ilość sprzętu technologicznego i środków transportu (koparki kołowe i gąsienicowe, koparko-ładowarki, koparki z młotem, dźwigi, walce, zagęszczarki itp.) Jest to niewątpliwy atut firmy wyróżniający ją spośród innych o podobnym profilu działania.

P.R.I.
           Oferta
           Realizacje               Referencje

P.R.I.
           Oferta 
           Realizacje                 Referencje

P.R.I.
           Oferta
           Realizacje               Referencje